Header

About us

Art Studio is an event promotion company offering a complete event management solution for musical events as well as the marketing and PR management of Bulgarian artists.

The firm offers consultancy in the process of hiring Bulgarian and foreign acts, crafting a complete event management plan, developing PR and advertising campaigns and establishing and maintaining social media presence. Moreover, the operational scope of the company encompasses budgeting and accounting, assistance in the process of negotiating additional funding for projects, logistics, and creative work.

Art Studio has established solid relationships with leading companies guaranteeing excellent technical cover with the aim of creating the perfect musical event – from delivering the best in lighting, staging, sound and security to the planning of transportation and catering.

Art Studio’s team has been part of the preparation and realisation of numerous musical events.

 

АРТ СТУДИО е компания, която фокусира своята дейност основно върху организацията на музикални и специални събития, мениджърска и PR дейности на български артисти.

Компанията предлага посредничество при наемане на български и чужди артисти, изграждане на цялостна концепция за събития, ПР и рекламни кампании, поддържане на социални мрежи, планиране, бюджетиране, отчетност, сътрудничество при преговори за допълнително финансиране на проекта, логистика, криейтив и производство.

АРТ СТУДИО  е изградила стабилни отношения с водещи фирми, необходими за техническото обезпечаване на събитието – осветление, звук, техника, охрана, транспорт, кетъринг и др.

Екипът на АРТ СТУДИО е бил част от подготовката и реализацията на редица музикални събития.